Arabuluculuk Nedir ?


Arabuluculuk iş hukukunda ve ticari uyuşmazlıklar da dava şartı haline gelmesi ile üzerinde daha çok konuşulan bir hukuki çözüm mekanizması haline gelmiştir. Mahkemelerin iş yoğunluğu ve yargılama prosedürleri ile uzayan dava süreçleri adil yargılanma hakkının da ihlal edildiği bir çok vakanın yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle iş hukukunda artan dava yoğunluğunu azaltacak olan bu çözüm mekanizması ile taraflar çözüme yönelik iradelerinin buluştuğu ortak noktada uyuşmazlığı sonlandırabileceklerdir. Son düzenlemeler ile iş hukukunda ve ticari işlerde  uygulama alanı bir dava şartı olarak belirlenen arabuluculuk bir çok hukuki alanda da uygulanabilirliği olan düzenlemedir.

Arabuluculuk iş hukukunda ve ticari işlerde dava şartı olarak düzenlenmiş olsa da arabulucula elverişli olan hukuki problemleriniz için ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir uyuşmazlığın daha çabuk daha etkin olarak çözülmesini sağlayabilirsiniz.Alacak davalarınız , kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin problemleriniz , ecrimisil ,ortaklığın giderilmesi gibi birçok hukuk alanında arabuluculuk yoluna başvurabilirsiniz.Bu hususta bir çok problemi arabuluculuk yolu çözüme kavuşturmuş büromuz etkin bir çzöüm sunacaktır.

Arabuluculuk ile ilgili olarak bir tanımlama yapılması gerekir ise; tarafların, bir veya daha fazla arabulucunun yardımı ile bir anlaşmaya varmak için ihtilaflı meseleler üzerinde görüşme yaptıkları bir uyuşmazlık çözüm sürecini ifade eder.[1]

Daha detaylı bir tanıma göre ise arabuluculuk, üçüncü kişinin tarafları bir araya getirerek müzakere edebilmelerini sağladığı ve aralarındaki iletişimi kolaylaştırdığı, çözüme ilişkin karar verme yetkisinin taraflarda kaldığı, sürece ilişkin tavsiye veya karar verme yetkisinin ise üçüncü kişide olduğu bir yapılandırılmış uyuşmazlık çözüm sürecidir.[2]

Arabuluculuk kanununda arabuluculuk

  • sistematik yöntemler uygulayarak,
  • görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirini anlamaları ve
  • bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirilen,
  • uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak belirtilmektedir.

ARABULUCULUK İLE HUKUKİ SÜREÇ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

 

  • Arabuluculuk alternatif çözüm yolu olarak mahkeme sürecindeki prosedürlerin uygulanmadığı; uyuşmazlıkların menfaat odaklı olarak çözüldüğü bir kurumdur.
  • Taraflar çözüm adına buluştukları ortak nokta kendi iradelerinin bir ürünüdür. Hukuki değerlendirmeler çözüme esas alınmamaktadır.
  • Arabulucu; mahkemelerde uygulanan herkese uygulanan kalıpların aksine tarafların ihtiyaçlarını her vakaya özgü güç ilişkilerini dikkate alarak ve bu çerçevede oluşan pratik ve stratejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarını değerlendirerek karara bağlamaktadır.
  • Tamamen tarafların çözüm noktasında gönüllü olarak birleşebilecekleri bir uygulamadır.

 


[1] Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Konusunda Rec (2002) 10 Sayılı Tavsiye Kararı. Ayrıca bk. Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi (2008/52/EC) madde 3/a. (http://www.adb.adalet.gov.tr/arabuluculukkatilimcielkitabi.pdf) erişim tarihi 19.02.2018

Av.Arb.Ümit FIRTIN - Sakarya Arabuluculuk - Ahim

Sizler için
hazırladığımız
yazıları okudunuz mu?

Blog Yazılarım

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (CO [...]

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Malûl [...]