Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulucuk


6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (HUAK) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıuyarınca, HUAK yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.Her türli ticari uyuşmazlık arabulucuk kapsamına dahil olmayıp sadece tarafların kendi aralarında anlaşarak çözüme kavuşturabilecekleri ayani bir mahkeme kararına ihtiyaç hissetmeyecekleri alanlarda arabuluculuk yoluna başvurabileceklerdir.

Uyuşmazlığın konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ,  6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde sayılan ticari davaların konusuna , 6102 sayılı TTK dışındaki kanunlarda belirtilen ticari davaların konusuna girmekte ise dava şartı arabuluculuktan bahsedeceğiz.Ancak bunlara dahil olmasada tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edecekleri bir uyuşmazlık söz konusu ise ihtiyari olarak arabuluculuk yoluna başvurulabilecektir.

Av.Arb.Ümit FIRTIN - Sakarya Arabuluculuk - Ahim

Sizler için
hazırladığımız
yazıları okudunuz mu?

Blog Yazılarım

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (CO [...]

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Malûl [...]