Sosyal Güvenlik Hukuku


Sosyal güvenlik, hastalık, malüllük, yaşlılık ya da işsizlik gibi nedenlere bağlı olarak gelir ve kazanç kaybına uğrayan kişilere yardımda bulunarak bu kimselerin insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam sürmelerini sağlar.

Türkiye’nin de taraf olduğu ILO’nun 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme” uyarınca sosyal sigortanın dokuz ana kolu vardır. Bunlar;

  1. Hastalık halinde sağlık yardımları
  2. Hastalık ödenekleri
  3. Analık
  4. Sakatlık
  5. Yaşlılık
  6. İş kazası ve meslek hastalığı
  7. Ölüm
  8. Aile Yardımları
  9. İşsizlik

Türkiye’de “aile yardımları” dışındaki sosyal sigorta kolları uygulanmaktadır.

- Ne zaman emekli olabilirim ?

- Malulen emekli olabilir miyim ? Malulen emekliliğin şartları nelerdir ?

- İşveren sigortamı yapmamış ne yapabilirim ? İş veren maaşı düşük göstermiş ne gibi hakalrım vardır ?

-İşyerinde hastalığa yakalandım neler yapabilirim ? Meslek hastalığına karşı başvurabileceğim hukuki yollar nelerdir. ?

-Hizmet tespiti davası nasıl açılır ?

Av.Arb.Ümit FIRTIN - Sakarya Arabuluculuk - Ahim

Sizler için
hazırladığımız
yazıları okudunuz mu?

Blog Yazılarım

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (CO [...]

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Malûl [...]