Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku


Bireyler günümüz dünyasında alım satımlarında kararlarını kimi zaman markalar üzerinden anlamaktadır. Ticari ürünler konusunda işletmeler genel itibariyle markalaşma ile kendilerini daha tanınabilir hale getirmektedir. Markalar ticari faaliyet alanında korunması gereken ayrı bir menfaattir. Alıcı bir ürünü satın alırken markası tercih sebebi olması onun ticari değerinin ne denli büyük olduğunu göstermektedir.

Günümüzde inovasyonun gelişimi için Ar-ge çalışmalarına önemli paylar aktaran şirketlerin en çok rahatsız oldukları konu, yaptıkları yatırımlar sonrasında elde ettikleri kazanımların ve ürettikleri ürünlerin taklit edilerek ticari paylarında azalmaya neden olunması ve bu şekilde zarara uğratılmalarıdır.

Kitap gibi yazılı eserler ve müzik eserlerinin emek isteyen üretim süreçleri karşılığında ortaya çıkan eserlerin yapımcılarının ve sanatçılarının hakları korsan yayınlar ile gasp edilmekte ve bireyler zarara uğratılmaktadır. Bu toplumun ve yayın dünyasının kanayan bir yarası haline gelmiştir. Özellikle büyüyen dijital dünyada kontrolsüz kimliksiz veri akışı bu hırsızlığı daha da kolay hale getirmektedir. Yayın dünyasının bu noktada yaşayacağı daha büyük krizler fikir üretiminde yaşanabilecek durgunluğa bile sebebiyet vermesi muhtemeldir. Yazarlarımız kültürümüzün devamı için en önemli aktörlerdir. Toplum olarak birliğimiz sağlayan bizi bir ve mutlu kılan, varlığımızın anlamı olan kültürümüzü geliştiren yazarların hakları korumak hukukun hiçbir şekilde tartışılmaz bir görevidir. Fikri mülkiyetin kavram olarak ne olduğunu ortaya koyan bu uzmanlık alanı ile fikri mülkiyet eserlerinin özellikleri ve hangi korumalar altında olduklarını düzenlemektedir.

Fikri mülkiyet eserlerinin tanım sınırları ve bu sınırlar içerisinde nasıl kalınması gerektiği eserlere yönelik ihlal iddiaları sonrasında gerçekten bir ihlalin olup olmadığının nasıl analiz edilmesi gerektiğinin konu edildiği bir hukuk dalı olmuştur.

Ticaretle uğraşan hemen hemen herkesin dikkat etmesi gereken bir faaliyet alanı olan marka ve patent konularında  geçmişte birçok müvekkilinin menfaatlerini korumuş olmakla birlikte aynı zamanda marka vekiliyiz.

Domain tescilinde marka hakkının ihlali ile ilgili olarak WIPO hakem heyetine başvuru usulleri ile WIPO ictihat hakem kararlarına hakim personellerimiz bulunmaktadır. 

Karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlıkta uzmanlıkla sorunlarınıza Tereddütsüz kısa ve etkin hukuki çözümler sunmaktayız.

Av.Arb.Ümit FIRTIN - Sakarya Arabuluculuk - Ahim

Sizler için
hazırladığımız
yazıları okudunuz mu?

Blog Yazılarım

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Malûl [...]

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (CO [...]